Selamat Datang Ke Laman Ilmu. Mudah-mudahan anda mendapat input yang berguna di sini. Terima Kasih

Wednesday 26 September 2012

Guru Dibenar Berpolitik Oleh : Syafiq Affendi 1.1 Huraian Keratan Akhbar i. Pegawai pendidikan perkhidmatan siswazah Gred DG41 hingga DG48 dibenarkan melibatkan diri dalam politik bermula 1 Ogos 2010. ii. Perkara ini telah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Mizan Zainal Abidin berdasarkan pindaan Peraturan 21 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. iii. Sebelum ini, Peraturan 21(2) menetapkan hanya pegawai dalam Kumpulan Sokongan boleh bertanding atau memegang jawatan atau dilantik ke dalam apa-apa jawatan dalam suatu parti politik dengan syarat terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Ketua Setiausaha kementerian berkenaan. iv. Di bawah peraturan baru ini, pegawai pendidikan, selain pengetua atau guru besar di institusi pendidikan dan pegawai yang memegang apa-apa jawatan pentadbiran dalam mana-mana agensi kerajaan, perlu mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran terlebih dahulu. v. Syarat-syarat ketat akan dikenakan kepada pemohon agar tugas dan fokus utama golongan itu iaitu mendidik tidak terjejas dengan penglibatan mereka dalam politik. vi. Mereka yang dibenarkan terlibat dalam politik kelak hendaklah mematuhi sepenuhnya Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, termasuk batasan tugas mereka sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan dengan aktiviti dalam politik. 1.2 Analisis Keratan Akhbar Berdasarkan keratan akhbar Utusan Malaysia bertarikh 29 Januari 2010, kebenaran berpolitik di kalangan kakitangan kerajaan sudah mula dibenarkan dengan golongan guru perkhidmatan siswazah Gred DG41 hingga DG48 dijadikan pilot projek bagi menilai keberkesanan perkara ini. Peraturan ini telah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agung tanpa perlu diperbahaskan di parlimen. Bagi guru-guru yang ingin berpolitik, mereka dikehendaki memohon kebenaran kepada Ketua Setiausaha Kebenaran Malaysia dengan mematuhi beberapa syarat-syarat tertentu yang akan digariskan bagi menjamin tugas utama guru dalam mendidik dan mengajar tidak diabaikan. Dengan diperkenalkan peraturan baru ini, maka timbullah satu isu terkini yang melihat kepada keperluan serta baik buruk guru jika berpolitik. Dalam penulisan ini, perkara mengenai guru berpolitik akan cuba dikupas sebaik mungkin dengan hujah-hujah dan pendapat-pendapat sendiri dan tokoh-tokoh pemimpin dan akademik lain. 2.0 Pendahuluan Menurut Kamus Dewan Edisi Ke 4, politik ialah ilmu berkaitan cara memerintah sesuatu organisasi atau Negara. Politik juga merupakan proses dan cara membuat keputusan untuk sesuatu kumpulan. Walaupun ia biasanya digunakan bagi merujuk kepada kerajaan, tingkah laku politik juga boleh didapati di korporat, akademik, agama, dan institusi lain. Profesion perguruan pula adalah bidang yang memberi perkhidmatan yang unik., tetap dan diperlukan oleh masyarakat. Keunikannya hanya akan dirasai dan diketahui oleh mereka yang terlibat dalam profesion ini. Hanya warga profesion perguruan sahaja yang berkemampuan memberi perkhidmatan pendidikan terbaik kepada masyarakat yang mana memberi kesan yang besar terhadap perkembangan personaliti, mental dan fizikal setiap insan (Noran Fauziah dan Ahmad Mahdzan, 1993). Langkah membenarkan guru berpolitik bukan perkara baru tetapi diberi nafas baru. Sejarah guru dengan politik bukan perkara yang asing lag. Pejuang-pejuang kemerdekaan dan penentang Malayan Union terdiri dari golongan guru yang lulus dari Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI) yang dulunya dikenali Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim. Kalau disebut siapa pemimpin dari lulusan maktab ini, sesungguhnya majoriti adalah dari kalangan guru. Mereka berjuang dan menyinsing lengan mengangkat sepanduk zaman Malayan Union dan bermain dengan tinta meniup semangat kemerdekaan di kalangan rakyat. Kini, guru-guru yang menyertai parti politik bakal menjadi faktor pengimbang antara hakikat sebuah kemerdekaan dan realiti semasa yang masih dalam peringkat percubaan. Pejuang seperti Allahyarham Tun Ghafar Baba (mantan Timbalan Perdana Menteri) bukan sahaja dihormati kawan, malah dihormati oleh lawan kerana karisma yang terserlah. Pemimpin agung begini yang ingin kita gali dalam diri guru-guru serata negara ini. Politik dan manusia bukan perkara ganjil lagi. Jika tidak dibenarkan sekalipun, guru tetap akan berpolitik secara sembunyi-sembunyi. Mereka yang berjiwa politik akan tetap menganggotai parti politik walaupun mereka memegang amanah sebagai guru. Pada penulisan ini akan disingkap dan diulas mengenai keperluan guru berpolitik pada masa kini 3.0 Pandangan Tokoh-tokoh Apabila Guru Berpolitik 1. Dato’ Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia "Saya melihat langkah ini boleh mengukuhkan lagi kepimpinan politik tanah air sebab kita hendak guru-guru menyumbang dari segi kepimpinan bersifat keintelektualan di peringkat akar umbi. Mereka ini golongan disegani kerana memiliki kelulusan dan pengetahuan yang lebih daripada kelompok lain dan kepimpinan mereka lebih diterima kerana bersandarkan kepada keilmuan dan kedudukan dalam masyarakat". 2. Tan Sri Dr. Abdul Rahman Arshad, Tokoh akademik merangkap Chancellor UCSI University “Saya langsung tidak fikir kerana kepentingan politik. Peraturan baru ini merupakan penghormatan kepada golongan guru sekaligus mengisi kekosongan kepimpinan terutama di luar Bandar. Sebaiknya ia diberikan kepada guru siswazah yang terbaik dan prestasi mereka dipantau dari masa ke semasa.” 3. Abdul Karim Abdullah , Persatuan Bekas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan "Saya khuatir tumpuan sedikit sebanyak terjejas jika guru-guru dibenarkan berpolitik. Ini kerana guru kini sangat berbeza dengan guru zaman dulu. Lagipun, kita tak pasti guru itu prokerajaan atau anti kerajaan, jadi nanti timbul salah faham politik dan pelajar pula yang akan jadi mangsa" 4. Mohamed Sabri Mohamed Arsad, Presiden Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat (KGMMB) ''Kalangan guru merupakan kelompok manusia yang ada di mana-mana sahaja dalam komuniti masyarakat yang sentiasa berkhidmat dan menyumbang bakti secara ikhlas dan terarah untuk tujuan kebaikan. Kebenaran guru berijazah aktif dalam politik merupakan satu peluang terbaik kepada kelompok ini mengambil bahagian melontar idea bernas sesuatu dasar negara untuk kebaikan rakyat, agama dan negara,'' 3.1 Analisis Pandangan Tokoh-tokoh Terdapat pelbagai pandangan di kalangan tokoh-tokoh pendidikan tanah air mengenai isu ini. Bagi Perdana Menteri, beliau menyokong hal ini kerana guru menyumbang kepada kepimpinan bersifat intelektual di peringkat akar umbi dan mudah diterima oleh masyarakat. Tan Sri Dr Abdul Rahman Arsyad pula berpendapat ini satu perkembangan yang bagus terutama bagi mengisi jawatan politik di luar Bandar. Mohamed Sabri Mohamed Arsad pula mengganggap ini suatu idea yang bernas untuk kebaikan rakyat, agama dan Negara. Sementara itu Abdul Karim Abdullah pula khuatir tumpuan guru akan terjeja jikalau dibenarkan berpolitik kerana dulu dahulu tidak sama dengan kini. Kesimpulannya setiap tokoh mempunyai pandangan masing-masing dalam hal ini. Keberkesanan membenarkan guru berpolitik boleh dilihat selepas perkara ini dilaksanakan dan kajian menyeluruh juga perlu diadakan. 4.0 Bidang Kerja Guru Kini Tugas guru yang sebenar adalah untuk mengajar dan mendidik anak murid di sekolah. Kini, profesion perguruan telah menjadi salah satu profesion yang mencabar dan amat mendesak. Guru kini diharap mengetahui pengetahuan serba serbi berkaitan tingkah laku manusia dan memainkan pelbagai peranan untuk menjadikan dirinya seorang pendidik yang berkesan. Kesedaran seperti ini telah lama disuarakan sejak tahun 50an di mana di samping mempunyai sifat-sifat diri yang sempurna, guru dikehendaki memainkan pelbagai peranan seperti yang berikut: i. Pengamal Ilmu Dan Kemahiran Pengamal ilmu membawa maksud mencinti, menguasai, sentiasa mencari dan meningkatkan pengetahuan, menggunakan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam pelbagai aspek kehidupan. Pendidik yang berjiwa guru menggangap tugas mengajar adalah sesuatu amanah yang diberikan kepadanya untuk berbakti dan bersedia berkongsi ilmu tanpa mengharapkan habuan dan pengiktirafan demi kemajuan bangsa dan negara. ii. Pembimbing Tugas guru bukan sahaja merangkumi aktiviti P&P berdasarkan kurikulum dan sukatan pelajaran semata-mata tetapi merangkumi pembentukan akhlak keseluruhan seorang murid. Seorang guru yang berkesan akan memastikan bahawa muridnya menguasai kemahiran yang diperlukan untuk menangani masalah atau cabaran yang mungkin dihadapi dalam kehidupannya. iii. Pembentuk Tingkah Laku Guru merupakan individu yang terlibat secara langsung dalam proses P&P bersemuka dengan pelajar pada setiap hari persekolah. Guru merupakan model yang sangat penting dalam menyalurkan mesej tentang amalan nilai-nilai, kepercayaan, falsafah dan sikap kepada anak didik mereka. Jika guru mempamerkan perasaan bosan, malas dan tidak bersemangat maka pelajar juga akan meniru perlakuan yang diperhatikannya. Banyak lagi sebenarnya perkara yang menjadi tanggungjawab guru di sekolah. Dewasa ini, semakin banyak perkara yang dikehendaki dimainkan oleh guru. Pengenalan Kurikulum Sepadu Sekolah Rendah (KSSR) menjadikan tugas guru bertambah banyak dengan mereka dikehendaki menyediakan fail-fail pembelajaran bagi murid-murid dan menghantar keputusan peperiksaan menggunakan internet. Selain itu, aktiviti sekolah juga kini semakin bertambah. Jikalau dahulu pertandingan bola sepak hanya diadakan sekali setahun, kini ia melibatkan banyak peringkat pertandingan yang dijalankan sepanjang tahun. Hal ini menjadikan seorang guru itu akan menjadi jurulatih bola sepak sepanjang tahun menyebabkan masa melaksakan tugas utama menjadi kurang. Selain itu, masa persekolah kini telah menjadikan guru berada di sekolah sama seperti waktu pejabat. Waktu petang guru akan mengadakan kelas tambahan atau pun aktiviti yang lain bagi mengisi masa pelajar. Hal ini belum dicampur dengan tugasan guru lagi di dalam menyiapkan rancangan pengajaran, menanda buku latihan, menyediakan kertas peperiksaan dan lain-lain lagi. Kesimpulan yang boleh dibuat disini adalah guru kini sudah mempunyai banyak kerja intuk dilaksanakan. Apabila guru sudah dibenarkan berpolitik pula, nescaya tugas-tugas guru tidak dapat dilaksanakan dengan baik lagi tambahan pula politik turut menuntut masa yang panjang seseorang guru itu. 5.0 Guru Agen Penggerak Masyarakat Tugas guru bukan hanya terikat di dalam sekolah sahaja. Malah, mereka perlu menyumbangkan diri berkhidmat kepada masyarakat setempat. Guru harus turut terlibat dengan aktivititi-aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan oleh komuniti setempat seperti karnival keluarga, ekspedisi mendaki bukit, aktiviti-aktiviti kebudayaan, kelas bimbingan dan seumpamanya. Guru juga mungkin diundang untuk menjadi jurulatih, pengadil, penceramah, pemerhati ataupun tetamu khas dalam majlis tertentu dalam komuniti setempat. Guru boleh menghulurkan khidmat bantuan dari segi sumbangan kepakaran, tenaga, masa dan kewangan untuk menjayakan aktiviti-aktiviti tersebut. Pada masa yang sama, guru berpeluang bersosialisasi dengan ibu bapa, penduduk dan pemimpin setempat dengan lebih dekat dan mendalam. Sebagai contoh guru ini merupakanseorang guru agama. Mereka boleh menyumbang kepada pembangunan masjid dengan menjadi setiausaha atau imam di masjid itu. Dengan jawatan yang disandang, guru itu mempunyai pengetahuan cara untuk memimpin organisasi dan pentadbiran masjid akan menjadi lebih teratur berbanding jika jawatan ini diserahkan kepada bukan ahlinya. Selain itu, jangkaan masyarakat terhadap guru adaalh untuk memainkan peranan dan meningkatkan kualiti corak kehidupan, memelihara dan mengekalkan budaya dan norma yang dianggap baik dalam masyarakat sosial. Oleh itu, amalan nilai murni seperti berbudi bahasa, bersopan santun, prihatin penyayang dan nilai-nilai kemanusian dan menghormati hak asasi orang lain wajar dipamerkan dalam diri seorang guru. Corak dan hidup guru, pertuturan dan penggunaan bahasa, menghormati peraturan dan undang-undang serta respons guru kepada golongan yang kurang bernasib baik merupakan aktiviti sosial yang penting sebagai peranan guru terhadap masyarakat. Kesimpulan di sini, guru walaupun tidak berpolitik, mereka tetap akan memainkan peranan di dalam masyarakat. Malah, mereka akan lebih diyakini kredibiliti mereka apabila memegang jawatan tanpa apa-apa kepentingan berbanding memegang jawatan dalam masa yang sama menganggotai parti-perti politik tertentu. 6.0 Kebaikan Guru Dibenar Berpolitik Setiap apa yang berlaku di dunia ini mempunyai baik buruk tersendiri yang semua itu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor setempat. Antara kebaikan apabila guru dibenarkan berpolitik adalah guru dapat mempelajari skil mendekati seseorang. Seperti mana yang kita ketahui, ahli politik sentiasa akan mendampingan dengan masyarakat tidak kira tua muda, miskin kaya, sihat sakit dan lain-lain lagi. Untuk menjalinkan hubungan mesra dengan masyarakat, pelbagai skit dan pendekatan dipelajari secara pengalaman. Dengan skil yang diperolehi di lapangan politik itu, guru boleh mengaplikasikan skil ini kepada murid-murid mereka pula. Murid biasanya mempunyai masalah tersendiri dan tidak mengetahui cara untuk menyelesaikannya. Dengan mengaplikasikan skil ini, guru mudah memahami masalah murid mereka. Guru juga akan menjadi tempat luahan masalah dan guru akan turut peka dengan isu-isu sekeliling di dalam kelas. Selain itu, guru yang menceburi di bidang politik ini juga akan berusaha membaiki keterampilan diri dan menampilkan imej dan akhlak yang disenangi oleh semua pihak. Imej yang baik ini akan turut di bawa ke sekolah dengan penampilan yang disenangi oleh warga sekolah seperti percakapan sopan, mudah bercakap di hadapan, memahami sensitiviti seseorang dan lain-lain lagi . Hal ini juga secara tidak langsung akan membentuk personaliti unggul atau towering personality yang pernah diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri, Tun Abdullah Badawi pada tahun 2006. Disamping itu, kebenaran kepada guru untuk berpolitik membolehkan seorang guru itu mempunyai hubungan yang luas dengan Agensi kerajaan, badan-badan bukan kerajaan serta syarikat swasta. Hubungan ini boleh mendatangkan manfaat yang besar kepada sekolah di mana guru tersebut dapat menggunakan hubungan dengan agensi luar tadi untuk kegunaan sekolah juga seperti mencari tajaan, nasihat perkhidmatan di luar bidang keguruan dan lain-lain lagi. 7.0 Keburukan Guru Dibenar Berpolitik Setiap sesuatu perkara tiada yang sempurna. Begitu juga isu ini, walaupun guru berpolitik banyak memberikan kebaikan, namun terdapat banyak juga keburukan apabila perkara ini dilaksanakan. Antara keburukkannya ialah guru akan mengabaikan tanggungjawab utama mereka iaitu mengajar dan mendidik anak bangsa. Walaupun di awalnya mereka berjanji tidak akan mengabaikan tanggungjawab yang sebagai guru, sebenarnya mereka lebih terdedah untuk lari dari tugas guru. Tugasan politik memerlukan komitmen yang penuh daripada ahlinya. Mereka perlu mengorbankan banyak masa untuk parti. Selepas lama berpolitik, guru itu akan merasakan politik lebih penting kerana di sana terdapat kemewahan dan publisiti yang meluas. Mereka akan merasakan dengan pergi berkempen lebih utama dari masuk ke kelas yang mana mereka menganggap kelashanya melibatkan murid-murid kecil sahaja. Hal ini menjadikan tugasan guru semakin terhakis dari hari ke hari. Selain itu, guru juga akan mudah terpengaruh membawa dakyah mereka kepada kelas. Orang yang berpolitik akan mengambil apa sahaja peluang untuk menyebarkan fahaman mereka. Kemungkinan guru tidak sempat menyediakan rancangan pengajaran menyebabkan pengajaran akan dimasukkan dengan unsur politik di dalam pengajaran. Selain itu, mereka akan turut terpengaruh untuk berkempen dengan rakan sekerja menyebabkan tugas guru yang banyak itu tidak dapat disiapkan dengan baik. Akhir sekali, guru yang berpolitik boleh menimbulkan pecah belah sesama warga sekolah. Guru yang berfahaman parti A akan berkumpul sesama parti A manakala guru yang parti B akan berkumpul dengan parti B. Hal ini akan melihatkan jurang atau gap yang mana menjadikan aktiviti-aktiviti sekolah sukar dijalankan. Murid juga akan terdedah dengan keburukan seseorang guru itu dan ini menjadikan murid hilang kepercayaan kepada guru menjadikan pengajaran guru itu sukar diterima. 8.0 Kesimpulan Sebagai kesimpulan, pada pendapat saya, guru menjalankan tugas mengajar dan mendidik dan mereka belum lagi sesuai untuk terlibat secara aktif di dalam politik tambahan lagi memegang jawatan-jawatan penting dalam parti. Namun, hal ini tidak bermakna guru hanya kena berfokus kepada sekolah sahaja. Guru seharusnya melibatkan diri di dalam masyarakat setempat dan memegang jawatan-jawatan sosial penting seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. Dengan menyertai pertubuhan masyarakat ini, isu guru tidak bermasyarakat tidak akan lagi timbul dan peranan guru dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat juga. Jikalau guru itu ingin juga menyertai politik, pastikan mereka tidak memegang jawatan penting dalam parti. Jika jawatan penting juga yang disandang, berfikirlah untuk meletakkan jawatan sebagai guru dan memberikan fokus kepada parti dan politik. Sesungguhnya pendidikan dan politik harus dipisahkan agar tidak membebankan amanah yang disandang oleh seseorang guru itu.

Tuesday 18 September 2012

Thursday 6 September 2012

Beban Tugas Guru

Oleh : Hawa Jamilah Bt Hasani

Guru merupakan insan yang amat berjasa sehinggakan Usman Awang mengungkapkan kata-kata penghargaan beliau kepada guru dalam sajak karangan beliau yang bertajuk “Guru Oh Guru”. Tidak ada permulaan seseorang manusia yang berjaya tanpa kehadiran seorang guru.                                     Perkataan “ pengorbanan” amat  sinonim dengan guru.Namun, disebalik pengorbanan dan jasa seorang guru, dunia perguruan juga tidak sunyi dengan kehadiran pelbagai isu yang menarik perhatian masyarakat untuk diperkatakan dan wajar diambil perhatian agar kebajikan dan professionalism keguruan dapat dipertingkatkan.
  Di era globalisasi yang amat pesat, antara isu yang melingkari bidang perguruan adalah isu beban tugas guru.Hal ini berlaku kerana kepesatan perkembangan teknologi menuntut guru untuk bergerak seiringan dengan perkembangan semasa bagi memastikan apa yang disampaikan sentiasa releven dan murid yang dididik mampu mendepani perkembangan yang berlaku dipersekitaran mereka.Guru tidak boleh menjadi seperti “ katak di bawah tempurung,” yang tidak tahu perkembangan semasa, mengajar dan mendidik pelajar dengan kaedah dan cara yang lama.
  Banyak pihak mengkaji dan memberi pandangan agar isu beban tugas guru mempunyai jalan keluar agar kebajikan guru lebih terjamin seterusnya membolehkan mutu pendidikan dapat dilonjakkan ke tahap yang maksimum.Antara langkah yang telah diambil oleh kerajaan adalah dengan memperkenalkan sistem kerja sembilan jam dalam kalangan guru.Sistem kerja sembilan jam agak asing dalam bidang perguruan.Terdapat pelbagai pandangan dari masyarakat baik dari mereka yang terlibat dalam bidang perguruan mahupun yang tidak terlibat secara langsung dalam bidang ini. Ada yang menyokong perlaksanaan sistem ini dan tidak kurang juga yang tidak menyokong dengan sistem yang diperkenalkan ini.Masing-masing mempunyai pendapat dan pandangan yang tersendiri.
   Artikel “Cadangan Kerja Sembilan Jam atasi Beban Tugas Guru ?”  yang ditulis menggunakan tajuk berbentuk persoalan kepada pembaca yang disiarkan melalui laman web Berita Harian Online bertarikh 2 Februari 2012 cuba mengetengahkan penolakan NUTP terhadap program perintis sistem kerja sembilan bermula 8.00 pagi hingga 5.00 petang yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bermula Januari 2012 yang melibatkan 5000 orang guru di empat buah negeri di Malaysia Berdasarkan artikel yang ditulis, NUTP tidak menyetujui program ini dilaksanakan kerana menurut NUTP tugas-tugas guru sebenarnya tidak tamat selepas waktu persekolahan.
    Pendirian NUTP yang diketengahkan oleh penulis ini benar. Hal ini kerana, walaupun waktu pengajian tamat sekitar 2.40  petang. Tetapi masih terdapat kerja-kerja yang tidak melibatkan pengajaran dan pembelajaran yang perlu diselesaikan dan dibawa pulang kerumah untuk disiapkan. Antaranya seperti menanda buku tulis pelajar yang sememangnya tugas hakiki bagi seorang guru, membuat laporan-laporan program yang dilaksanakan di sekolah, menanda buku kemajuan pelajar, kerja-kerja pengkeranian yang  melibatkan panitia, kokurikulum dan sebagainya. Kadangkala kerja-kerja ini terpaksa dibawa pulang ke rumah oleh guru untuk disiapkan.
  Walaubagaimanapun, Kementerian Pelajaran mahu pihak NUTP amnya dan pihak guru khususnya mengambil pendirian untuk berlapang dada dengan program yang akan diperkenalkan ini. Hal ini kerana, program ini masih diperingkat projek rintis yang belum melibatkan dan mewajibkan kepada semua guru di Malaysia. Program ini masih di peringkat percubaan dan belum lagi muktamad dan keputusan seterusnya bergantung kepada keputusan dan respon pihak sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan program rintis ini. Pihak NUTP seharusnya memberi peluang kepada pihak Kementerian Pelajaran melaksanakan program rintis ini dan membuat penilaian samada sistem kerja sembilan jam ini dapat mengurangkan beban tugas guru atau menambahkan lagi beban tugas guru kerana terpaksa pulang lewat dan membawa kerja-kerja sekolah di rumah. Menurut Ka Siong,  program ini merupakan sebahagian daripada usaha untuk menangani isu beban tugas guru yang semakin hangat diperkatakan.
   Kenyataan Ka Siong ini disokong oleh kajian yang telah dilakukan Jawatankuasa Khas Menangani Masalah Beban Tugas Guru. Menurut laporan kajian, jawatankuasa ini telah menyenaraikan sebelas faktor atau punca berlakunya beban tugas  guru iaitu, tugas rencam yang tidak berkaitan dengan P&P, Waktu kerja, aktiviti kokurikulum, ekspektasi stakeholder, persekitaran dan kebajikan, kurusus dalam perkhidmatan (KDP) pentaksiran, arahan bertindih, bidang tugas, saiz kelas dan penempatan. Berdasarkan hasil kajian jawatankuasa ini tugas rencam menjadi punca utama yang menyebabkan timbulnya isu beban tugas guru atau yang menjadi punca utama guru terbeban dengan pelbagai tugas guru.
   Penulis juga menyatakan hanya guru dan mereka yang mempunyai keluarga yang terlibat dalam bidang guru memahami isu ini.Kenyataan penulis ini benar kerana terdapat pihak yang mempertikaikan isu beban tugas guru ini diketengahkan.Kerja-kerja guru tidak seperti sesetengah pekerjaan yang hanya berfokus dalam jangka masa tertentu dan skop tertentu sahaja. Malah, melibatkan masa yang tidak menentut dan skop yang pelbagai.Buktinya, pada hari ini, guru bukan sekadar mengajar dan menyampaikan ilmu di dalam kelas malah kerja-kerja guru juga melibatkan tugas-tugas diluar bidang tugas mengajar seperti melatih murid untuk pertandingan persembahan, mengiring pelajar ke pertandingan-pertandingan, menjadi jawatankuasa dalam program-program yang pelbagai. Tidak mustahil guru juga menjadi tukang masak, mengurus teknikal dalam program dan sebagainya. Terdapat juga guru yang bertugas mengagih-agihkan makanan setiap pagi kepada murid dalam program RMT, dan ada juga guru yang bertugas di pagar sekolah memastikan pengawas dan murid bertugas dengan baik dan hadir awal ke sekolah. Situasi-situasi ini menunjukkan betapa skop bidang tugas guru tidak ada sempadan, tidak seperti sesetengah profesion yang lain.
   Sebagai kesinambungan kenyataan beban tugas guru hanya difahami oleh guru dan mereka yang mempunyai ahli keluarga yang terlibat dalam bidang ini, penulis mengetengahkan tujuh punca berlakunya masalah beban tugas guru. Punca-punca yang disenaraikan oleh penulis sejajar dengan punca yang telah disenaraikan oleh Jawatankuasa Khas Menangani Masalah Beban Tugas Guru. Antara yang diketengahkan oleh penulis dalam artikel ini ialah  tugas yang tidak terikat dengan waktu persekolahan. Hal ini berlaku kerana, kadangkala guru dikehendaki mengiringi pelajar, melaksanakan kelas tambahan atau tuisyen di sekolah.Kadangkala bagi sekolah yang cemerlang dan menjaga prestasi kelas tambahan dilaksanakan tidak mengira waktu sehingga ada kelas yang dilaksanakan pada waktu malam lebih-lebih lagi ketika hampir dengan waktu peperiksaan.
   Penulis juga mempunyai pendapat yang sama dengan sumber-sumber yang lain iaitu membawa kerja sekolah  untuk disiapkan dirumah menjadikan guru terbeban dengan tugasan. Tindakan ini menyebabkan kebajikan dan hak guru untuk mendapat rehat yang mencukupi setelah penat bekerja seharian tidak dapat dipenuhi dan menyebabkan perhatian terhadap keluarga terabai. Punca yang seterusnya ialah membuat kerja yang tidak ada kaitan dengan tugas mengajar seperti menghadiri mesyuarat  sekolah, mengikuti program pelbagai peringkat samada daerah mahupun negeri atau menjadi wakil kepada pentadbir sekolah , menyebabkan guru-guru tidak punya banyak waktu berada di sekolah dan memberi kesan terhadap tugas hakiki guru.
  Selain dari mengajar guru juga dikehendaki untuk melakukan tugas-tugas penyeliaan dan bimbingan aktiviti kokurikulum. Kadangkala mengurus aktiviti kokurikulum bukanlah satu bebanan bagi sesetengah guru, akan tetapi pengisian yang perlu diberikan kepada murid sepanjang aktiviti menjadi bebanan kepada guru. Untuk memberi pengisian ilmu kepada pelajar, guru hendaklah rajin membuat kajian, rujukan dan pembacaan serta kursus-kursus yang perlu dihadiri yang melibatkan bidang kokurikulum seperti badan beruniform, sukan dan sebagainya. Amat malang sekali jika guru ditugaskan untuk menguruskan dan mengendalikan aktiviti kokurikulum diluar bidang latihan. Sebagai contoh, guru yang selama ini telah mendapat latihan dalam satu-satu unit beruniform tetapi disebabkan kekangan tertentu, terpaksa ditugaskan meguruskan unit beruniform yang lain. Keadaan ini akan menambah bebanan baru kepada guru iaitu belajar sesuatu yang baru.
  Aktiviti pelajar bukan sekadar tertumpu disekolah semata-mata. Mereka juga terlibat dalam aktiviti luaran seperti pertandingan, lawatan, kursus kepimpinan dan sebagainya. Perjalanan dan pergerakan pelajar-pelajar perlu diiringi oleh guru bagi memastikan keselamatan murid. Keadaan ini menyebabkan guru terpaksa mengorbankan masa bukan sekadar masa dirumah malah masa masa P&P untuk mengiringi pelajar . Menurut artikel ini lagi, bebanan guru bertambah apabila guru terpaksa menggunakan wang ringgit sendiri untuk mengiring pelajar. Situasi ini membebankan guru,tambahan pula  tidak ada kemudahan bayaran lebih masa dan tuntutan perbatuan yang juga dicatu. Keadaan bertambah teruk apabila lebihan masa untuk tugas rasmi  tidak boleh diganti sebagai cuti rehat pada keesokan harinya.  
  Dalam artikel lain bertajuk “Tugas guru bertambah akibat banyak arahan.”  Bertarikh 13 Ogos 2012 yang disiarkan dalam laman web Berita Harian menyatakan NUTP mendedahkan guru menanggung beban kerja berganda akibat wujunya ‘arahan dalam arahan’ yang mana mereka terpaksa melakukan tugasan dalam skop sama berulang kali atas arahan pihak atasan pada peringkat berbeza.
Setiausaha Agungnya, Lok Yim Pheng, berkata senario itu berlaku apabila Kementerian Pelajaran mengeluarkan pekeliling yang mengarahkan guru melaksanakan program tertentu, namun pada masa sama mereka dikehendaki menjalankan lagi program seumpama atas arahan pentadbiran pada peringkat jabatan pelajaran negeri (JPN) atau pejabat pelajaran daerah (PPD), walaupun semua mengandungi pengisian hampir sama. Keadaan ini menyebabkan berlakunya bukan sekadar pembaziran tenaga guru malah masa dan menjejaskan tanggungjawab mereka dalam pengajaran dan pembelajaran.

   Seterusnya artikel ini juga mengetengahkan beban tugas guru memberi kesan kepada kesihatan guru seterusnya memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran pelajar. Berdasarkan artikel yang dipetik dari blog Utusan bertarikh 24/1/2008 menyatakan bahawa  “Guru yang terlalu terbeban bidang tugasnya dan akibatnya merasa tertekan akan memberi kesan negatif kepada mutu pendidikan negara. Menurut NUTP lagi, ramai guru di Malaysia kini menghidap penyakit barah payu dara, darah tinggi, sakit jantung, malah sedang mendapat rawatan psikiatri kerana semakin tertekan akibat bebanan tugas yang meningkat.”

   Bebanan yang melampau dengan pelbagai isu pelajar dan isu berkaitan profession yang perlu dihadapi oleh guru seperti masalah disiplin pelajar, kekurangan guru, kekurangan bilik darjah, konflik peranan, kekaburan peranan boleh menambahkan tekanan guru dan boleh menyebabkan guru mengambil keputusan untuk berhenti atau bersara awal dari dunia pendidikan.Jika, situasi ini berlarutan dunia pendidikan akan kekurangan tenaga-tenaga kerja yang berpengalaman dalam dunia pendidikan. Bukankah ini suatu fenomena yang merugikan dan memberi impak yang negatif kepada pendidikan negara?
   Selain itu, bebanan tugas yang melampau juga boleh kualiti kerja guru berkurang kerana tidak dapat memberi fokus pada tugasan yang diberikan dengan baik. Tidak dinafikan ada guru yang mampu memberikan kualiti yang baik walaupun dibebani dengan pelbagai tugasan. Namun, hanya segelintir sahaja guru yang mampu melakukan pelbagai tugas dengan baik dalam satu tempoh masa.
  Penulis menutup artikel ini dengan memberi keyakinan kepada pembaca bahawa kerajaan akan mengambil kira kebajikan guru sebelum sistem kerja sembilan jam ini dilaksanakan si seluruh sekolah di Malaysia. Bukanlah sesuatu yang senang melaksanakan sesuatu sistem yang baru atau mengubah sistem yang sedia ada, memerlukan pengkajian yang teliti dan pandangan dari pelbagai pihak dan kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia sudah pasti akan melaksanakan kajian dengan teliti dan mengambil kira pandang dari pelbagai pihak dan kesannya kepada individu yang terlibat dalam pendidikan iaitu guru dan pelajar.
   Walaubagaimanapun, menurut laporan terbaru Berita Harian bertarikh 25/8/2012 yang bertajuk  “Batal Kerja 9 jam”  oleh Veena Rusli melaporkan Tan Sri Muhyidin Yassin telah membatalkan program rintis ini dan tindakan ini telah melegakan hampir 5000 orang guru yang dijangka terlibat sekiranya program ini dilaksanakan. Keadaan ini menunjukkan pihak kementerian mengambil kira pandangan dan suara rakyat.Malah, Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa  “Saya tegaskan kita tidak harus bebankan guru kerana profesion perguruan ada keistimewaan dan berbeza dengan perkhidmatan awam lain.”
    Cadangan sistem kerja sembilan jam merupakan antara langkah-langkah yang cuba diambil untuk menangani  Isu Beban tugas guru yang ditimbulkan oleh NUTP kepada Y.A.B Timbalan Perdana Menteri Pelajaran Malaysia, merangkap Menteri Pelajaran Malaysia, Tan Sri Muhyiddin bin Haji Mohamad. Yassin pada 30 Mac 2010. Isu ini telah mendapat perhatian yang sewajarnya dari kementerian hal ini terbukti apabila, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menubuhkan satu  Jawatankuasa Khas Menangani Isu Beban Tugas Guru (JKMIBTG) yang telah dipengerusikan oleh YBhg Tan Sri Dato’ Haji Alimuddin bin Haji Mohd Dom, merangkap Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Jawatankuasa ini ditubuhkan bertujuan untuk menyenaraikan tugas dan tanggungjawab guru, mengenalpasti faktor yang menyebabkan beban tugas guru bertambah dan mencadangkan tindakan bagi menangani isu yang telah ditimbulkan ini.
   Jawatankuasa ini telah berjaya mengenalpasti 14 faktor yang menyumbang kepada isu beban tugas guru dan JKMIBTG juga telah mencadangkan 28 perakuan atau langkah-langkah bagi menangani isu ini. Hasil daripada perakuan yang telah dikenalpasti dapat menangani masalah ini, satu jawatankuasa baru telah ditubuh iaitu Jawatankuasa Pelaksana Bagi Menangani Isu Beban Tugas Guru (JKPMIBTG) bagi memastikan perakuan ini dapat direalisasikan. Jawatankuasa ini akan bermesyuarat sebulan sekali untuk menyemak status perlaksanaan perakuan yang telah diambil tindakan.
   JKMIBTG juga telah melaksanakan kajian dan hasil dapatan awal kajian telah mengenalpasti  beberapa cadangan yang dapat menangani masalah ini iaitu ujian amali diadakan sekali sahaja semasa peperiksaan, kecilkan saiz kelas, tambah bilangan guru, mewujudkan jawatan pembantu bengkel, mengurangkan waktu mengajar, adil dalam agihan tugasan, mengutamakan kebajikan guru, menyediakan kemudahan yang sesuai mengikut spesifikasi penjawat awam yang lain, mengurangkan aktiviti hari Sabtu, menjadikan Cuti rehat Khas hak Guru, mewujudkan jawatan khas kokurikulum, meningkatkan kerjasama komuniti dan mewujudkan jawatan pembantu guru untuk kerja-kerja pentadbiran. Hasil daripada kajian tindakan yang dilaksanakan oleh JKMIBTG satu cadangan tindakan segera untuk menangani masalah beban tugas guru iaitu dengan mengeluarkan surat siaran untuk bertugas pada hari Sabtu  mesti jelas sama ada : hari sabtu minggu 1 dan 3 atau hari Sabtu minggu 2 dan 4.
  Beberapa perakauan yang telah diambil tindakan ialah perlaksanaan aktiviti pada hari Sabtu, Penyediaan Garis Panduan Penggabungan Jawatankuasa, permohonan KPM untuk menambah jawatan pembantu tadbir, mengurangkan kekerapan guru keluar, membangunkan Pelan Operasi Latihan, Kursus dalam perkhidmatan online diperkenalkam, pemansuhan penilaian tahap kecekapan (PTK), dan KPM telah memohon peruntukan keawangan bagi menampung keperluan khidmat Kumpulan Guru Simpanan Kebangsaan dan Guru Sandaran tak Terlatih.
   Berkaitan Isu Beban tugas guru yang diketengahkan oleh pihak NUTP terdapat pelbagai pandangan oleh masyarakat terdapat individu yang menyokong tentang isu ini diketengahkan oleh NUTP dan tidak gurang juga yang tidak bersetuju. Malah, apa yang menarik terdapat individu yang merupakan seorang guru tidak bersetuju isu ini diketengahkan. Misalnya, dalam satu artikel Utusan Malaysia bertarikh 8/2/2011 yang ditulis oleh Mokhtar Sabah yang merupakan seorang guru dari Keningau, Sabah menyatakan bahawa guru sebenarnya tidak terbeban dengan tugasan seharian guru, akan tetapi guru sendiri yang mencari kerja luar yang menyebabkan mereka rasa terbeban dan tidak cukupwaktu untu melaksanakan tugas hakiki mereka sebagai seorang guru dengan baik. Beliau juga menyenaraikan kerja-kerja atau aktiviti luar yang sering dilaksanakan oleh guru disekolah antaranya terlibat dengan pelbagai aktiviti ekonomi, terlibat dengan aktiviti luar seperti menyampaikan  ceramah bagi ustaz – ustaz sehingga mengabaikan tugas hakiki mereka, sibuk dengan kejohanan sendiri bukan untuk pelajar.
   Sebenarnya pandangan penulis artikel ini lebih bersifat peribadi dan pengalaman peribadi beliau.Kerana suasana disekolah berbeza antara sesebuah sekolah dengan sekolah yang lain mengikut tahap sekolah tersebut. Biasanya guru yang bertugas di sekolah seperti sekolah kluster dan sekolah berprestasi tinggi menghadapi pelbagai beban tugas dan lebih banyak aktiviti yang perlu diuruskan berbeza dengan sekolah biasa yang tugas-tugas lebih mudah berbanding sekolah bandar dan mempunyai prestasi tinggi.Berdasarkan artikel, didapati penulis kemungkinan berpengalaman di sekolah-sekolah biasa yang guru-guru diberi tugasan dan waktu mengajar seperti yang telah ditetapkan  yang tidak berlaku di sekolah-sekolah yang besar dan mempunyai pencapaian yang cemerlang diperingkat masing-masing.
   Berdasarkan pembacaan dari pelbagai sumber dan penulisan, guru-guru memang dibebani dengan pelbagai tugasan.Namun, para guru tetap bersabar dan cuba melaksanakan amanah yang diberikan dengan sebaik mungkin demi kebaikan anak-bangsa.Namun, sekiranya mengganggu tugas-tugas menyampaikan dan memberi ilmu kepada pelajar, suatu tindakan yang tegas dan langkah yang segera perlu diambil  oleh Kementerian Pelajaran bagi mengelakkan masalah ini berterusan yang akan memberi kesan kepada perkembangan pelajaran murid.
  Kesimpulannya, menyedari peranan guru yang amat besar dan tugasan yang mencabar, para guru dan bakal guru seharusnya bersedia mempersiapkan diri agar menjadi guru yang mempunyai daya tahan yang tinggi dan tidak kalah dengan cabaran semasa.Memetik sebahagian Falsafah Pendidikan Negara iaitu Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, guru juga sebelum menjadi sebahagian dari kelompok warganegara yang membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi dan rohani, perlulah mendidik dan melatih diri sendiri mempunyai jasmani yang sihat, emosi yang mantap, rohani yang utuh dan intelek yang sentiasa kehadapan.

Sekolah Dalam Hospital

Sesi Pengajaran & Pembelajaran yang dijalankan di dalam sebuah hospital di Ampang. 


 Oleh : Rosshafikah Bt Rosli
Pengenalan
Sekolah Dalam Hospital (SDH) merupakan satu konsep baru dalam sistem pendidikan di Malaysia. Hal ini kerana ia menyediakan pendidikan bagi semua kanak- kanak serta remaja yang menjalani rawatan di hospital. Idea penubuhan Sekolah Dalam Hospital  ini  telah dicetuskan oleh isteri  Timbalan Perdana Menteri, Puan Sri Norainee Abdul Rahman, penaung kepada Projek Hati Nurani di bawah kelolaan Yayasan Nurul Yaqeen. Di antara objektif projek hati nurani adalah untuk membantu menyediakan pendidikan secara formal dan berstruktur bagi pelajar dan kanak- kanak  yang menerima rawatan di hospital.  
Perasmian  sekolah dalam hospital ini telah dirasmikan oleh Y.A.B . Tan Sri Muhyiddin Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap  Menteri Pelajaran  Malaysia pada 26 Julai 2011 di Institut Pediatrik, Hospital Kuala Lumpur. Program SDH ini dilaksanakan menerusi kerjasama antara Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Yayasan Nurul Yaqeen.
Pada peringkat awal, tiga buah hospital telah dipilih untuk menjadi perintis program sekolah dalam hospital ini. Ketiga- tiga buah hospital tersebut ialah Hospital Kuala Lumpur (HKL), Hospital Ampang dan Hospital Serdang. Pelaksanaan Sekolah dalam Hospital di Malaysia sememangnya dilihat sebagai pendekatan terbaik yang diambil oleh kerajaan dalam memastikan institusi pendidikan negara lebih berkembang maju dan melalui kitaran pembaharuan seiring dengan kemajuan sistem pendidikan dunia. Hal ini dikatakan demikian kerana pendekatan sekolah atau pendidikan di hospital telah diamalkan oleh beberapa buah negara maju, seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Kanada dan Australia, sejak tahun 1930-an.
Sebagai contoh, di Australia, program sekolah dalam hospital ataupun dikenali sebagai ‘ Hospital School Services’  ini telah dijalankan di beberapa buah hospital di Australia. Ia bertujuan untuk memberi pendidikan serta sokongan moral kepada pesakit-pesakit di peringkat sekolah rendah dan menengah. Program SDH di Malaysia adalah berpandukan kepada program SDH di Australia yang disesuaikan mengikut konteks Malaysia.
Projek sekolah dalam hospital ini secara tidak langsung membantu kanak- kanak mendapatkan pendidikan yang sepatutnya sepanjang mereka menjalani rawatan di hospital. Objektif pelaksanaannya adalah bagi memastikan pembelajaran murid tidak terjejas ketika berada di wad, tidak tercicir dalam pelajaran dan terus dipelihara selaras dengan matlamat Education For All di mana ia merupakan hasrat yang diperjuangkan oleh UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organizations).
 Pendidikan untuk Semua (EFA) merupakan inisiatif daripada pihak UNESCO yang mensasarkan 6 matlamat yang perlu dicapai menjelang tahun 2015.  Matlamat-matlamat tersebut merentas semua peringkat pendidikan bermula daripada awal kanak-kanak sehinggalah pendidikan sepanjang hayat pada peringkat dewasa.  Keenam-enam matlamat tersebut juga terangkum di dalam inisiatif utama Rancangan Malaysia ke-10.
Selain itu, di antara objektif utama program sekolah dalam hospital adalah untuk memastikan semua kanak-kanak serta remaja yang mendapat rawatan di hospital berpeluang mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti. Hal ini merupakan  tanggungjawab Kementerian Pelajaran dalam memastikan setiap kanak- kanak di Negara ini mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti tidak kira di mana pun mereka berada.
Program sekolah dalam hospital ini akan dibahagikan kepada tiga peringkat persekolahan iaitu peringkat prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Kanak- kanak berusia antara tiga hingga 18 tahun boleh menyertai program SDH ini. Sukatan pelajaran SDH adalah berteraskan kepada kurikulum kebangsaan Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah sedia ada di peringkat sekolah rendah dan menengah dan digunakan secara fleksibel berdasarkan Akta Pendidikan 1996 dengan kaedah pengajaran serta pembelajaran disesuaikan mengikut keupayaan pesakit.
Proses pengajaran dan pembelajaran SDH dilaksanakan secara berkumpulan di kelas dan secara individu di wad. Sesi pembelajaran di SDH bermula pada jam 10 pagi hingga 12 tengahari dan 2 petang hingga 4 petang dari  hari Isnin hingga Jumaat. SDH menyediakan dua ruang pembelajaran di tingkat yang sama disediakan untuk murid sekolah rendah dan menengah dengan kemudahan komputer, ruang santai untuk pelajar serta ruang menunggu untuk ibu bapa.
Pengajaran dan pembelajaran  di SDH berfokus kepada empat subjek teras yang utama  sahaja iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik. Seramai 16 orang guru dan empat orang pembantu murid  telah dipilih  untuk menjayakan program rintis  sekolah dalam hospital ini. Menurut Nor Zanah Jamari, Pengarah Yayasan Nurul Yaqeen,guru- guru ini akan menjalani latihan selama sebulan di Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM) dan Institut Pediatrik HKL bagi menyediakan mereka pengetahuan dan kemahiran asas untuk menangani kelompok pelajar yang bermasalah kesihatan. Antara contoh pengetahuan dan kemahiran asas yang akan diperolehi guru adalah kemahiran terapi  kaunseling dan psikologi serta kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang akan digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran SDH.
Kewujudan SDH mampu menghilangkan rasa bimbang para ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak mereka apabila menerima rawatan di hospital. Kebimbangan ini tentunya lebih tinggi jika anak-anak mereka akan menduduki peperiksaan awam pada tahun berkenaan. Pelaksanaan SDH sekurang-kurangnya mengelakkan anak-anak mereka daripada ketinggalan dalam pelajaran dan seterusnya membantu dalam mengulangkaji pelajaran untuk peperiksaaan yang bakal dihadapi.
Sementara itu, Menteri kesihatan Malaysia, Dato Seri Liow Tiong Lai dalam ucapannya sempena Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman Projek Sekolah Dalam Hospital berkata penubuhan sekolah dalam hospital adalah satu inisiatif bersama Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Yayasan Nurul Yaqeen (YNY) terhadap keperluan meneruskan pendidikan kepada murid yang berada di wad hospital tetapi mempunyai kesediaan untuk belajar.Perkembangan
Menurut Ornstein dan Hunkins (2004), pembelajaran tidak boleh dipisahkan dengan kehidupan seharian kanak-kanak, malah pembelajaran mestilah berdasarkan keperluan dan minat kanak-kanak. Hal ini seiring dengan pelaksanaan program sekolah dalam hospital yang mana memberikan peluang kepada kanak- kanak untuk menimba ilmu pengetahuan secara berterusan walaupun berhadapan dengan masalah kesihatan. Proses pengajaran dan pembelajaran SDH diubahsuai supaya bersesuaian dengan keadaan kanak- kanak tersebut di samping memenuhi keperluan mereka sebagai pelajar.
Sekolah dalam hospital (SDH) ini merupakan satu program pendidikan yang menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbeza daripada sekolah biasa. Ia merupakan satu bentuk perkhidmatan pendidikan yang berterusan secara formal dan berstruktur serta berfokus kepada kesediaan dan keupayaan murid yang sedang menjalani rawatan di hospital. Pendekatan sekolah dalam hospital adalah berasaskan pendekatan didik hibur (fun learning) dan fleksibel dalam persekitaran yang kondusif, sekaligus membantu menghilangkan rasa bosan pelajar apabila perlu mendapat rawatan dalam tempoh yang lama di hospital. Ia juga menekankan pembelajaran secara santai dan menyeronokkan.
Didik hibur adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan murid-murid. Walaupun murid seronok tetapi objektif pengajaran dan pembelajaran masih dapat dicapai seperti yang ditetapkan. Oleh itu, guru perlu merancang pengajaran dan pembelajaran agar isi kandungan mata pelajaran dapat disampaikan dengan berkesan.
Didik Hibur bemaksud mendidik sambil menghibur. Menurut Kamus Dewan (2000) mentakrifkan didik sebagai pelihara, jaga dengan hati-hati dan ajar, manakala hibur bermaksud menyenangkan atau menggirangkan hati. Rumusannya didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bersifat santai dan berhibur seperti permainan, nyanyian, bercerita, lakonan dan puisi secara sistematik dan terancang.
Pendekatan didik hibur yang digunakan dalam pembelajaran SDH ini seiring  dengan agenda kerajaan yang berhasrat memperkenalkan pendekatan didik hibur di sekolah rendah untuk merealisasikan transformasi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.Pendekatan didik hibur diharap berupaya untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif serta berpusatkan murid.Dalam situasi sekolah dalam hospital, pendekatan didik hibur ini diaplikasikan supaya pembelajaran lebih berfokus kepada murid dan mereka gembira sepanjang mengikuti pembelajaran walaupun mengalami masalah kesihatan.
 Menurut Dr.Zailah Zainudin, pensyarah cemerlang Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar terdapat beberapa ciri pendekatan didik hibur dalam pengajaran. Antaranya ialah :
1.    Sesi pembelajaran yang menyeronokkan kerana terkandung unsur kelakar, kecindan, ada unsur estetik, permainan muzik, lakonan dan sebagainya.

2.    Mengurangkan tahap kebimbangan dan ketakutan murid kepada guru. Seperti yang dijelaskan sebelum ini didik hibur berkonsepkan santai dan berhibur.

3.    Murid-murid sentiasa berada dalam keadaan pembelajaran yang positif, gembira dan tertunggu-tunggu untuk melalui sesi pembelajaran pada hari berikutnya.

4.    Sesi pembelajaran yang penuh dengan pelbagai aktiviti yang menarik dan pelbagai. Menerusi aktiviti nyanyian dan lakonan umpamanya, murid-murid boleh main peranan dengan menyertai aktiviti tersebut sambil berhibur. Yang penting, arahan guru perlu jelas dan ringkas di samping penggunaan ICT dan BBM untuk menarik penglibatan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran.

5.    Objektif aktiviti cenderung kepada pelbagai cara penyelesaian masalah dan kepelbagaian cara persembahan yang tiada unsur kalah atau menang, tiada ganjaran atau dendaan serta latihan dan penggunaannya menjurus kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

6.    Salah atau tidak bukan matlamat aktiviti didik hibur, tetapi yang penting berjaya melibatkan seramai mungkin murid dan aktivitinya bersahaja dan santai.

7.    Aktiviti yang dipilih lebih menjurus kepada aktiviti berkumpulan atau berpasangan supaya wujud semangat kerja berpasukan, kerjasama dan toleransi.

8.    Murid bebas bersuara, mengeluarkan pendapat dan idea secara logik  dalam keadaan terkawal untuk memberikan satu persembahan yang menarik.

9.    Murid bebas untuk bergerak, berlakon, menyanyi dan sebagainya dalam keadaan terkawal.
10. Aktiviti didik hibur banyak menggunakan komunikasi melalui bahasa tubuh.

Proses pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan pendekatan didik hibur ini secara tidak langsung membantu proses rawatan kanak-kanak terbabit. Hal ini kerana mereka dapat menimba ilmu melalui pendekatan pengajaran yang menyeronokkan, persekitaran pembelajaran yang tenang, menarik dan berwarna-warni juga  merupakan terapi semulajadi bagi pesakit di hospital. Pendekatan didik hibur ini turut menjadikan konsep pembelajaran lebih fleksibel dan wujudnya suasana pembelajaran yang lebih interaktif serta menyeronokkan. Hal ini akan menarik minat murid untuk terlibat aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan seterusnya mencapai objektif pembelajaran yang telah ditentukan.
Program sekolah dalam hospital turut memberi penekanan terhadap peranan guru sebagai pemudahcara kepada murid untuk belajar. Hal ini dapat difahami melalui keberkesanan kaedah guru di dalam menyampaikan ilmu kepada murid dalam bentuk yang mudah serta dapat difahami oleh murid tersebut.  Menurut Joyce B & Weil (2003), hasil pengajaran yang paling penting sekali mungkin adalah meningkatkan kebolehan murid – murid untuk belajar dengan lebih mudah dan berkesan kelak akibat perolehan pengetahuan dan kemahiran serta penguasaan proses pembelajaran. Hal ini bermaksud pembelajaran yang mudah akan memberi kesan yang lebih mendalam dan mudah difahami oleh murid.
Mook Soon Sang (2009) mengatakan bahawa sebagai seorang pemudah cara, tugas utama seorang guru ialah melicinkan segala proses dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sehubungan dengan ini, guru haruslah menyediakan segala rancangan pengajaran dan pembelajaran yang sistematik serta alat bantu mengajar yang mencukupi, memotivasikan murid-murid, menggalakkan murid- murid terlibat aktif dalam aktiviti pembelajaran dan mewujudkan suasana pembelajaran yang positif supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar, sistematik dan teratur.
Sementara itu, Syed Ismail (2010) menyatakan bahawa sebagai seorang guru, antara kemahiran yang perlu dikuasai oleh seseorang guru adalah kemahiran pemudah cara. Pemudahcara ialah teknik yang digunakan oleh guru untuk membantu murid-murid mencapai matlamat pembelajaran melalui aktiviti-aktiviti yang telah dirancang dan disusun. Guru sebagai pemudah cara ataupun fasilitator  berfungsi untuk mendidik, membimbing, memujuk, mengukuh, memberikan bantuan dan menolong murid-murid mencapai matlamat pembelajaran yang dirancangkan melalui satu proses yang panjang. Justeru, peranan guru sebagai pemudah cara amat diperlukan dalam menangani murid-murid yang akan meneruskan sesi pembelajaran di sekolah dalam hospital ini. Hal ini kerana murid-murid tersebut memerlukan bimbingan serta perhatian khusus daripada guru bagi memastikan mereka selesa serta mudah mengikuti pembelajaran meskipun menjalani rawatan di hospital.
Program sekolah dalam hospital ini turut mendapat sambutan yang menggalakkan dari kalangan pelajar dan kanak- kanak  yang menjalani rawatan di hospital. Seramai 5371 pelajar dari tiga peringkat persekolahan iaitu prasekolah, sekolah rendah dan menengah memasuki SDH ketika menerima rawatan di ketiga- tiga hospital yang menjadi perintis kepada program SDH iaitu Institut Pediatrik Hospital Kuala Lumpur, Hospital Serdang dan juga Hospital Ampang. (Utusan Malaysia, 3 Ogos 2012).
Penubuhan SDH disifatkan sebagai langkah yang harus dipuji oleh para ibu bapa kerana memberi ruang kepada pesakit muda untuk meneruskan pembelajaran mereka walaupun dalam keadaan kesihatan yang tidak mengizinkan.
Kejayaan sekolah dalam hospital di ketiga- tiga hospital yang menjadi perintis bagi program ini telah membolehkan pelaksanaan sekolah dalam hospital ini diperluas ke seluruh enam lagi hospital awam di beberapa buah negeri. Antara hospital yang terlibat ialah Hospital Sultanah Nur Zahirah (Terengganu), Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas (Sabah), Hospital Sultanah Bahiyah (Kedah), Hospital Sultanah Aminah (Johor), Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian (Kelantan) dan Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia di Cheras (Kuala Lumpur).


Implikasi
Program sekolah dalam hospital ini dilihat satu pendekatan baru yang digunakan oleh pihak kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia dan Yayasan Nurul Yaqeen bagi mengatasi masalah keciciran pelajar dalam pembelajaran ketika mereka sedang menjalani rawatan di hospital. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin turut mengatakan bahawa SDH adalah konsep baru di negara dalam mengelakkan keciciran dalam kalangan pelajar walaupun mereka mendapat rawatan di hospital.
Terdapat beberapa implikasi positif hasil daripada pelaksanaan program sekolah dalam hospital ini. Antaranya ialah, pelaksanaaan SDH ini dilihat sebagai alternatif baru dalam dunia pendidikan untuk menyediakan peluang pendidikan kepada pelajar yang  terpaksa meningggalkan alam persekolahan berikutan menghadapi masalah kesihatan dan dirawat di hospital.
Selain itu, program sekolah dalam hospital ini juga merupakan sebahagian daripada langkah penyembuhan kanak- kanak dari sudut psikologi. Hal ini kerana, kanak-kanak dapat bermain dan belajar dengan gembira selepas menjalani rawatan di hospital. Hal ini disokong oleh Dr.Norliza Mohamed Zainudin, Pakar Perunding Kanan Pediatrik dan Respiratori Hospital Kuala Lumpur (HKL) yang mengatakan SDH adalah sebahagian daripada proses rawatan kanak- kanak. SDH membantu menyembuhkan penyakit kanak- kanak menerusi proses rawatan yang tidak bersifat farmaseutikal, sebaliknya menggunakan kaedah psikologi. Setelah tertekan dengan rawatan penyakit yang diterima di hospital, kanak- kanak dapat bermain dan belajar dengan kaedah yang menyeronokkan di SDH. Mereka bebas memlih subjek yang ingin dipelajari sama ada belajar di wad pesakit atau di kelas yang disediakan. Kanak-kanak juga boleh berkenalan dengan rakan baru serta menghabiskan masa dengan melakukan aktiviti yang berfaedah sekaligus dapat mengulangkaji pelajaran yang tertinggal.
Salah satu agenda penting kerajaan adalah untuk membangunkan satu sistem pendidikan bertaraf dunia. Sistem pendidikan Malaysia tidak hanya tertumpu kepada pembangunan modal insan berpengetahuan dan berkemahiran, yang mampu bersaing di pasaran kerja global malah untuk membangunkan modal insan yang bersifat menyeluruh, progresif, bermoral dan beretika tinggi. Ini semua dapat dicapai melalui proses pendidikan secara formal di sekolah. Melalui SDH, pembangunan modal insan masih lagi dapat diteruskan tetapi di luar amalan persekolahan yang konvensional.Hal ini kerana murid- murid  akan diberikan ruang dan peluang menimba pendidikan selaras dengan sukatan pelajaran yang telah ditetapkan meskipun berada di hospital. Proses pendidikan berjalan seiring dengan pembinaan modal insan seperti yang telah digariskan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010).
Program sekolah dalam hospital ini dilihat membawa suatu pembaharuan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Pelaksanaannya membawa banyak manfaat kepada kanak- kanak yang mempunyai masalah kesihatan dalam menerima pendidikan yang sewajarnya untuk mereka sepanjang tempoh rawatan di hospital tersebut.


Rumusan dan Cadangan
Secara keseluruhannya, saya sangat bersetuju serta menyokong penuh program sekolah dalam hospital ini. SDH merupakan  usaha kerajaaan dalam menyediakan peluang pendidikan yang terbaik bagi pelajar yang menjalani rawatan di hospital supaya tidak ketinggalan di dalam pembelajaran mereka.
            Program sekolah dalam hospital ini merupakan satu inovasi baru dalam dunia pendidikan di Malaysia bagi memastikan pendidikan untuk pesakit muda ini tidak disia-siakan sebaliknya diteruskan dengan pelaksanaannya selaras dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia. Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Menteri Pelajaran Malaysia turut menyatakan bahawa program SDH ini merupakan langkah yang amat bernas dan tepat pada masanya ketika kerajaan berusaha menjadikan Malaysia tempat tinggal terbaik buat generasi akan datang. Program SDH ini mendapat sokongan penuh Kementerian Pelajaran dan Kementerian Kesihatan yang masing-masing menyediakan khidmat berkaitan bagi memastikan agenda berkenaan mencapai kejayaan.
Pelaksanaan program  sekolah dalam hospital ini masih lagi  baru dalam sistem pendidikan di Malaysia. Umumnya, tidak ramai yang mengetahui tentang kewujudan program seperti ini. Antara cadangan yang boleh dilakukan untuk program sekolah dalam hospital ini adalah dengan memberi promosi serta hebahan kepada orang awam tentang pelaksanaan SDH. Hal ini bertujuan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan pendidikan serta membantu orang awam memahami dengan lebih mendalam lagi berhubung dengan pelaksanaan program sekolah dalam hospital ini. Hebahan serta promosi ini juga mungkin boleh digunakan untuk mendapatkan sokongan serta sumbangan untuk membantu projek SDH ini demi kelangsungan pendidikan bagi anak- anak yang mendapatkan rawatan di hospital.
Selain itu, Kementerian Pelajaran mungkin boleh menyediakan latihan-latihan dan kursus-kursus yang berkaitan dengan pengetahuan serta kemahiran asas untuk mengendalikan sesi pengajaran dan pembelajaran SDH kepada semua guru. Hal ini bertujuan untuk memberikan pendedahan awal serta menyediakan tenaga pengajar untuk melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran SDH.
Guru-guru akan dilatih serta akan berkebolehan dalam menguruskan murid-murid untuk terus belajar dalam suasana pembelajaran yang kondusif serta meningkatkan lagi motivasi mereka supaya merasa tidak dipinggirkan dalam pendidikan walaupun mempunyai masalah kesihatan dan menjalani rawatan di hospital.
Kesimpulannya, program sekolah dalam hospital ini masih lagi perlu kepada penambahbaikan dalam usaha membantu kanak- kanak mendapatkan pendidikan yang sepatutnya ketika mereka berada di hospital. Badan-badan bukan kerajaan yang lain turut diseru bersama- sama membantu  usaha murni  Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia ini menyediakan perkhidmatan pembelajaran yang terbaik untuk kanak- kanak ini.